30. 05. 2014

Sklic 20. redne skupščine delničarjev

Na podlagi 43. člena statuta družbe ELEKTRO GORENJSKA, d. d.,predsednik uprave sklicuje
 
20. redno sejo skupščine ELEKTRO GORENJSKA, podjetje za distribucijo električne energije, d. d.
 
ki bo v sredo, 2. julija 2014 ob 11.00 uri, na sedežu družbe v Kranju, Ulica Mirka Vadnova 3a, sejna soba - II.nadstropje.
 
SKLIC SKUPŠČINE Z OBRAZCI

Letno poročilo Elektro Gorenjska 2013

Konsolidirano letno poročilo skupine Elektro Gorenjska 2013

Nazaj na vse novice