Družbena odgovornost

Sodobni trend gospodarskega razvoja v ospredje vedno bolj postavlja skrb za okolje. Za podjetje ni več pomembno samo, da je finančno uspešno in da so njegovi izdelki oziroma storitve kakovostni, temveč tudi vpliv njegovih dejanj na okolje in družbo. Družbena odgovornost predstavlja vrednote in politike delovanja tistih korporacij, ki želijo zmanjševati negativne družbene in okoljske vplive ter ustvariti dodano vrednost za lokalno skupnost. Glavna načela družbene odgovornosti podjetij so povsod enaka, in sicer pošteno in enakopravno obravnavanje zaposlenih, etično in pošteno poslovanje, spoštovanje temeljnih človekovih pravic, odgovorno ravnanje z okoljem v smislu skrbi za prihodnje generacije, skrbnost v odnosu do ožje lokalne skupnosti in širšega družbenega okolja.

Družba neguje pozitivne odnose tudi s širšo javnostjo. Elektro Gorenjska se z materialno pomočjo, delom, donacijami in s sponzorskimi sredstvi aktivno vključuje v lokalne skupnosti na območju Gorenjske, na področju znanosti pa tudi v širši slovenski prostor. Z materialno ali s finančno pomočjo različnim organizacijam pomaga pri delovanju, spodbuja zdravo življenje, ohranjanje naravnega okolja, promovira kulturo in umetnost in poskuša omogočiti boljše pogoje za izobraževanje in prenos znanja v prakso. V te namene je družba razdelila sredstva organizacijam, ki jih deli v štiri glavne kategorije: znanost, kultura, šport in humanitarnost.

Pravilnik o dodeljevanju sponzorstev in donacij

Galerija Elektra 

V Galeriji Elektra smo vsako leto gostili več umetniških razstav. Pri izbiri razstavljalcev smo iskali in spodbujali širino tako v umetniških zvrsteh, slogih kot skupinah umetnikov, pri čemer smo dajali prednost ustvarjalcem z območja Gorenjske. V zadnjem času pa Galerijo Elektra krasijo fotografije zaposlenih v Skupini Elektro Gorenjska, ki so nastale ob različnih priložnostih.  

Galerija Elektra