07. 02. 2022

Prejeli gradbeno dovoljenje za začetek izgradnje 110 kilovoltnega daljnovoda med Kamnikom in Visokim

Zaradi povečanih potreb po električni energiji, predvsem pa zagotovitvi zanesljivosti oskrbe z električno energijo je na severnem delu območja med Ljubljano in Kranjem načrtovana gradnja 2 x 110 kilovoltnega daljnovoda od Kamnika do Visokega.

Prejeli gradbeno dovoljenje za začetek izgradnje 110 kilovoltnega daljnovoda med Kamnikom in Visokim

Le ta je nujno potreben za zagotovitev:

• osnovnega in rezervnega napajanja razdelilno transformatorske postaje (RTP) 110/20 kV Brnik, ki jo bomo zgradili zaradi velikega porasta odjema oziroma razvoja na območju Letališča Jožeta Pučnika in
• ustreznega rezervnega napajanja obstoječih RTP 110/20 kV Kamnik in RTP 110/20 kV Domžale ter za novo RTP 110/20 kV Mengeš na območju Elektra Ljubljana (na območju naštetih RTP so v bližnji prihodnosti pričakovane obremenitve prek 100 MW).

Z novo 18 kilometrov dolgo 110 kV daljnovodno povezavo, se bo dolgoročno zagotovilo ustrezno dvostransko napajanje in zanesljivost obratovanja distribucijskih RTP 110/20 kV na območju Domžale–Kamnik–Mengeš ter mesta Kranj z vzhodnim delom okolice. Daljnovodna povezava bo ustrezno zagotovila tudi elektroenergetsko oskrbo glavnega slovenskega Letališča Jožeta Pučnika na Brniku ter zanesljivo oskrbo rastoče industrijske cone. Veseli nas, da smo uspešno zaključili vse postopke za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Po njegovi pravnomočnosti, ki bo predvidoma v mesecu marcu, se bodo začele aktivnosti in priprava dokumentacij za izvedbo postopkov javnih naročil in kasnejšo izvedbo. V skladu z investicijskim načrtom Elektra Gorenjska in v dogovoru z Elektrom Ljubljana, ki bo polovico daljnovoda gradil na svojem distribucijskem območju, bo gradnja daljnovoda potekala v letih 2023 in 2024, s predvidenim zaključkom v letu 2025.
Skupaj se bo za investicijo namenilo okrog 4 milijona evrov.

Gradbeno dovoljenje

Nazaj na vse novice

Več novic