Poročilo o kakovosti električne energije

Poročilo o kakovosti električne energije

V skladu z 29. členom Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja električne energije in gospodarske javne službe dobava električne energije tarifnim odjemalcem (Ur. list RS št. 117/2004) objavljamo poročilo o kakovosti napetosti, zanesljivosti napajanja odjemalcev in komercialni kakovosti električne energije za upravljalsko območje Elektra Gorenjska, d. d.

Poročilo o kakovosti električne energije za leto 2020:

Poročilo o kakovosti električne energije za leto 2019:

Poročilo o kakovosti električne energije za leto 2018:

Poročilo o kakovosti električne energije za leto 2017:

Poročilo o kakovosti električne energije za leto 2016:

Poročilo o kakovosti električne energije za leto 2015:

Poročilo o kakovosti električne energije za leto 2014:

Poročilo o kakovosti električne energije za leto 2013:

Poročilo o kakovosti električne energije za leto 2012:

Poročilo o kakovosti električne energije za leto 2011:

 Poročilo o kakovosti električne energije za leto 2010:

Poročilo o kakovosti električne energije za leto 2009:

Poročilo o kakovosti električne energije za leto 2008:

Poročilo o kakovosti električne energije za leto 2007:

Poročilo o kakovosti električne energije za leto 2006:

Poročilo o kakovosti električne energije za leto 2005:

Poročilo o kakovosti električne energije za leto 2004:

Za branje dokumentov potrebujete program Adobe Acrobat Reader, ki si ga lahko brezplačno naložite prek spleta.