Obvestilo delničarjem družbe Elektro Gorenjska, d. d.

Delničarje družbe – izdajatelja Elektro Gorenjska, d. d., obveščamo, da družba odkupuje lastne delnice z oznako EGKG po ceni 2,46 EUR/delnico. Rok za prodajo delnic je 31. 12. 2018.


Za dodatne informacije se obrnite na Pravno službo v družbi Elektro Gorenjska.
Kontaktna oseba je Blaž Pipp, ki je dosegljiv na telefonski številki 04 20 83 642.


<<   Nazaj