Priključevanje na omrežje

V Skupini Elektro Gorenjska izvajamo hiter, pregleden in enostaven postopek
priključevanja
stanovanjskih, industrijskih ali poslovnih objektov na električno omrežje. Vloge za vse postopke lahko izpolnite prek spleta, jih podpisane in z vsemi zahtevanimi prilogami pošljete na naš naslov ali pa se oglasite v eni od naših sprejemnih pisarn.

Za lažje razumevanje sledite spodnjim korakom, ki jih morate opraviti v posamezni fazi postopka priključevanja na omrežje.

Pridobitev projektnih pogojev

Pridobitev projektnih pogojev

Več informacij
Pridobitev pozitivnega mnenja k projektu

Pridobitev pozitivnega mnenja k projektu

Več informacij
Pridobitev soglasja za priključitev

Pridobitev soglasja za priključitev

Več informacij
Plačilo stroškov priključitve

Plačilo stroškov priključitve

Več informacij
Izgradnja javnega omrežja oz. individualnega priključka

Izgradnja javnega omrežja oz. individualnega priključka

Več informacij
Priklop novega priključka

Priklop novega priključka

Več informacij

Plačilo stroškov priključitve

Finančne obveznosti, ki so nastanejo v zvezi s priključitvijo so sestavljene iz omrežnine za novo priključno moč in neposrednih stroškov priključevanja.

Predizpolnjeno Vlogo za izdajo računa vam bomo poslali skupaj z izdanim soglasjem za priključitev. Prejeto vlogo podpišite in vrnite na naš naslov. Nato vam bomo poslali račun za omrežnino za priključno moč in neposredne stroške priključitve skladno z izdanim soglasjem za priključitev. Poleg računa boste prejeli še ostale priloge za nadaljevanje postopka priključevanja.

Če ste vlogo založili, jo lahko ponovno natisnete tukaj.