12. 04. 2024

Izdali poročilo o kakovosti oskrbe za leto 2023

Izdali poročilo o kakovosti oskrbe za leto 2023

V letu 2023 smo bili priča večim ekstremnim vremenskim pojavom. Izredne razmere so močno poškodovale elektroenergetsko omrežje, kar je razvidno tudi v podatkih, ki jih pripravljamo v Poročilu o kakovosti oskrbe za leto 2023. V primerjavi s preteklimi leti, ko skoraj nismo imeli dogodkov razvrščenih v višjo silo, jih je v letu 2023 bilo kar nekaj. Prekinitve dobave električne energije so nastale predvsem kot posledica obsežnejšega sneženja sredi meseca januarja, močnega vetra v začetku februarja in julija ter obsežnih poplav v začetku avgusta.

Trend vrednosti kazalnikov za načrtovane dolgotrajne prekinitve SAIFI in SAIDI ostaja na podobnem nivoju kot v preteklih letih.


Pri večini kazalnikov komercialne kakovosti za leto 2023 ugotavljamo, da so dosežene povprečne vrednosti kazalnikov bistveno boljše od mejnih vrednosti minimalnih standardov kakovosti, ki jih določa akt.

Prav tako so razmere na področju kakovosti napetosti primerljive s preteklim letom. Mejne vrednosti prametrov, ki jih določa standard SIST EN 50160 so bile v veliki meri skladne z zahtevami.

Aktualno poročilo o kakovosti oskrbe

Nazaj na vse novice

Več novic