Stanje 10. februar ob 10.uri: odjemalcem zagotovljena najnujnejša oskrba z električno energijo

Na Gorenjskem so se vremenske razmere umirile, posledično so ekipe na terenu med vikendom uspele začasno sanirati poškodbe na distribucijskem omrežju Elektra Gorenjska in odjemalcem zagotoviti najnujnejšo oskrbo z električno energijo.

Na najbolj kritičnih področjih, kot so Jezersko in dolina Kokra, dolina Jelendol, del Poljanske doline, področje od Srednje vasi proti Pokljuki se 450 odjemalcev oskrbuje s pomočjo 8 agregatov.

V tem tednu bodo razpoložljive ekipe z zunanjimi kooperanti na vseh prizadetih območjih odpravljale napake na srednje in nizko napetostnem nivoju. Posledično bo odjemalcem motena oz. občasno prekinjena oskrba z električno energijo.

Poškodbe na omrežju lahko odjemalci sporočajo na telefonsko številko 04/ 20 83 333 ali na telefonsko številko 112.

Še vedno velja opozorilo, naj se odjemalci izogibajo poškodovanim področjem. Prav tako naj se ne dotikajo delov električnih napeljav in naj z napravami ravnajo, kot da so pod napetostjo.


<<   Nazaj