Stanje 7. februar ob 15. uri: motena ali prekinjena dobava EE še približno 1000 odjemalcem

Na distribucijskem omrežju Elektra Gorenjska je ob poročanem času motena oziroma prekinjena oskrba z električno energijo približno 1.000 odjemalcem. Od tega je polovica odjemalcev z električno energijo oskrbljena s pomočjo 8 agregatov. 

Vremenske razmere so se umirile, zaradi otoplitve je žled popustil, posledično na distribucijskem omrežju Elektra Gorenjska ni prišlo do novih okvar. Vsem ekipam na terenu največ težav pri popravilu napak na omrežju povzročajo težko ali celo nedostopni tereni, kjer se nahajajo srednje napetostne daljnovodne povezave. To so predvsem dolina Kokre do Jezerskega, del Poljanske doline, prav tako področje Pokljuke ter odmaknjeni visokogorski kraji na Gorenjskem.

Vse odjemalce opozarjamo, naj se izogibajo poškodovanim področjem. Prav tako naj se ne dotikajo vodnikov in naj z napravami ravnajo, kot da so pod napetostjo. Poškodbe na omrežju lahko odjemalci sporočajo tudi na številko 112.


<<   Nazaj