Nova oprema za Center Sonček Kranj

Skupina Elektro Gorenjska se je tudi letos odločila, da del sredstev za novoletna poslovna darila in voščila nameni v dobrodelne namene.

Skupina Elektro Gorenjska se je tudi letos odločila, da del sredstev za novoletna poslovna darila podari v dobrodelne namene. Centru Sonček Kranj so podarili sredstva za nakup opreme za večnamenski prostor, ki bo namenjen izobraževanju oseb z invalidnostjo, služil pa bo tudi za strokovna in družabna srečanja.

V skupini Elektro Gorenjska so se tudi letos odločili, da bodo skladno z dolgoletno tradicijo družbeno odgovornega podjetja pomagali lokalnemu okolju, v katerem skupina deluje. Sredstva, predvidena za nakup poslovnih daril, so namenili v dobrodelne namene in aktivno pomagali Centru Sonček Kranj, katerega poslanstvo je izvajanje programa, ki omogoča zaposlovanje odraslih oseb z invalidnostjo, ki se ne morejo zaposliti na rednem trgu dela.

Donacijo je direktorju Zveze Sonček, Jožetu Primožiču predal predsednik uprave Elektra Gorenjska mag. Bojan Luskovec in direktor hčerinske družbe Gorenjske elektrarne Aleš Ažman. Predsednik uprave Elektra Gorenjska je ob tem dejal: »Uspeti v življenju pomeni pomagati drugim, pomagati tistim, ki so pomoči potrebni. Prepričan sem, da smo s svojim prispevkom pomagali in Centru Sonček Kranj ter njegovim koristnikom vsaj malo polepšali praznični čas. Vesel sem tudi odziva poslovnih partnerjev, ki z razumevanjem in odobravanjem pozdravljajo našo pobudo. Upam, da bo naše dejanje spodbudilo tudi ostale partnerje, da še več sredstev podarijo v tovrstne namene.«

 

Dodatne informacije: mag. Renata Križnar; renata.kriznar@elektro-gorenjska.si

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


<<   Nazaj