Na Laborah že dve sončni elektrarni

Gorenjske elektrarne, hčerinska družba Elektra Gorenjska, d. d., so danes v obratovanje vključile že sedmo lastno sončno elektrarno, tokrat na strehi razdelilno transformatorske postaje Labore. Skupna inštalirana moč vseh sončnih elektrarn podjetja Gorenjske elektrarne trenutno znaša 343 kilovatov (kW). Skupaj s sončno elektrarno v najemu je podjetje v petih letih vlaganj v sončne elektrarne instalirano moč teh proizvodnih obnovljivih virov povečalo na 350 kW.

Gorenjske elektrarne, hčerinska družba Elektra Gorenjska, d. d., so danes v obratovanje vključile že sedmo lastno sončno elektrarno, tokrat na strehi razdelilne transformatorske postaje Labore. Skupna inštalirana moč vseh  sončnih elektrarn podjetja Gorenjske elektrarne trenutno znaša 343 kilovatov (kW). Skupaj s sončno elektrarno v najemu je podjetje v petih letih  vlaganj v sončne elektrarne instalirano moč teh proizvodnih obnovljivih virov povečalo na 350 kW.

Nova sončna elektrarna na Laborah je poleg sončnih elektrarn na krajevnem nadzorništvu v Radovljici in na strehi razdelilne transformatorske postaje v Škofji Loki tretji skupni projekt Elektra Gorenjska in Gorenjskih elektrarn. Na strehi razdelilne transformatorske postaje Labore  je nameščenih 94 fotonapetostnih modulov proizvajalca Korax. Fotonapetostni generator moči 23 kWp je sestavljen iz visoko učinkovitih monokristalnih modulov z izkoristkom 15,1%. Vgrajeni so razsmerniki Sunny Mini Central 7000TL proizvajalca SMA brez omrežnega transformatorja, kar zagotavlja najvišji izkoristek 98%. Letna proizvodnja električne energije v sončni elektrarni Labore 2 je ocenjena na 24.112 kilovatnih ur na leto.

Nova sončna elektrarna na strehi razdelilne transformatorske postaje na Laborah je že druga sončna elektrarna na Laborah. Prvo sončno elektrarno na Laborah so Gorenjske elektrarne postavile leta 2006 na strehi parkirišča podjetja A1 - Remont Kranj.

Nova sončna elektrarna Labore 2  bo proizvedla 24.112 kWh električne energije, kar zadošča zadostitvi potreb 7 gospodinjstev in pomeni prihranek 12,056 ton emisij toplogrednega plina CO2 na leto.

Dodatne informacije:

mag. Marko Čarman, nbslp/dbsnboAhpsfoktlf.fmflusbsof/tj in mag. Renata Križnar, sfobub/lsj{obsAfmflusp.hpsfoktlb/tj.


<<   Nazaj