V Mostah pri Žirovnici v obratovanje predali drugo najmodernejše stikališče v Sloveniji

V Mostah pri Žirovnici so danes slavnostno predali v obratovanje novo razdelilno transformatorsko postajo in 110/20 kilovoltno stikališče Moste, skupni projekt Elektra-Slovenija (Eles), Elektra Gorenjska in Savskih elektrarn Ljubljana. Vrednost naložbe znaša skoraj 19 milijonov evrov, novo stikališče kot osnovni vir napajanja zgornje Gorenjske pa bo na širšem območju Gorenjske povečalo zanesljivost oskrbe z elektriko. Gre za drugo tovrstno obliko sodelovanja proizvodnje, prenosa in distribucije električne energije v Sloveniji. Projekt izgradnje je trajal dobri dve leti. Današnje slovesnosti se je kot slavnostna govornica udeležila tudi ministrica za gospodarstvo, mag. Darja Radić.

V Mostah pri Žirovnici so danes slavnostno predali v obratovanje novo razdelilno transformatorsko postajo in 110/20 kilovoltno stikališče Moste, skupni projekt Elektra-Slovenija (Eles), Elektra Gorenjska in Savskih elektrarn Ljubljana. Vrednost naložbe znaša skoraj 19 milijonov evrov, novo stikališče kot osnovni vir napajanja zgornje Gorenjske pa bo na širšem območju Gorenjske povečalo zanesljivost oskrbe z elektriko. Gre za drugo tovrstno obliko sodelovanja proizvodnje, prenosa in distribucije električne energije v Sloveniji. Projekt izgradnje je trajal dobri dve leti. Današnje slovesnosti se je kot slavnostna govornica udeležila tudi ministrica za gospodarstvo, mag. Darja Radić.

Izgradnja nove razdelilno transformatorske postaje in stikališča Moste je največji in najmodernejši tovrstni projekt na Gorenjskem. Predstavlja osnovno napajalno točko širšega območja Žirovnice, Bleda in Bohinja, rezervno pa območje Jesenic, skupaj s tamkajšnjo železarsko in jeklarsko industrijo, Kranjsko Goro in Radovljico. Novo  110 kV  oklopljeno  stikališče na tej lokaciji  nadomešča prostozračno, ki je na tej lokaciji obratovalo od leta 1962. Novo 20 kV  stikališče distribucije  pa nadomešča zelo zastarelo RTP 35/20 kV Završnica, ki je bila v letu 1915 postavljena kot vir prvega javnega distribucijskega omrežja na Kranjskem.

Omenjeni skupni projekt treh naložbenikov je v slovenskem elektrogospodarstvu drugi primer sodelovanja prenosne, distribucijske in proizvodne panoge. Skupna vrednost naložbe znaša dobrih 19 milijonov evrov. Eles je prispeval skoraj 12 milijonov evrov, Elektro Gorenjska skoraj 6 milijonov evrov Savske elektrarne Ljubljana pa so prispevale približno 1,3 milijona evrov. Projekt izgradnje nove RTP Moste je potekal dobri dve leti.

Novo stikališče je izdelano z uporabo najnovejše tehnologije in je eno največjih kovinsko oklopljenih in s plinom izoliranih 110 kilovoltnih stikališč v slovenskem elektroenergetskem sistemu, po velikosti pa se uvršča med prvih 30 v Evropi. Na odprtju, ki so se ga udeležili številni pomembni gostje, so predstavniki vseh naložbenikov strnili svoje vtise. »Skupni nastop vseh treh družb je poleg znižanja stroškov investicije omogočil manjšo zasedbo prostora s prejšnjih 8100 m2 na sedanjih 600 m2 in znižanje izgub transformacije električne energije za 830 000 kWh/leto, kar pomeni porabo preko 200 gospodinjstev,« je med drugim povedal Drago Polak, direktor Savskih elektrarn Ljubljana. Dodatna prednost stikališča in kabliranja vstopnih daljnovodov so tudi bistveno nižje vrednosti elektromagnetnega sevanja in posledično manjši negativni vplivi na okolje.

Mag. Milan Jevšenak, direktor Elektro–Slovenija (Eles) je med drugim dejal: » Za Eles kot prenosno podjetje je nov objekt v Mostah eno izmed največjih stikališč v oklopljeni izvedbi v prenosnem omrežju države. Z njim bomo  učinkoviteje obratovali in vodili prenosno omrežje zgornje Gorenjske. Hkrati je ta objekt korak naprej k zagotavljanju varnega in zanesljivega obratovanja celotnega prenosnega omrežja.«

V okviru gradnje novega stikališča je bilo zgrajeno tudi novo distribucijsko 20 kilovoltno stikališče z dvema transformatorjema 31,5 MVA. »Na zgornjem Gorenjskem se bo z novim stikališčem in kabelsko izvedbo priključnih daljnovodov bistveno povečala zanesljivost in kakovost napajanja,« je povedal zastopnik družbe Elektro Gorenjska, mag. Bojana Luskovca, in dodal: »Razdelilno transformatorska postaja (RTP) Moste je osnovni vir napajanja zgornje Gorenjske in predstavlja center energetike zgornje Gorenjske. S tem projektom je Elektro Gorenjska postalo prvo distribucijsko podjetje v Sloveniji, ki je zaključilo medgeneracijski projekt in v celoti ukinilo 10 in 35 kilovoltni napetostni nivo.

Današnje slovesnosti se je kot slavnostna govornica udeležila tudi ministrica za gospodarstvo, mag. Darja Radić, ki je izpostavila predvsem pomembnost skupnega sodelovanja na področju izgradnje elektroenergetske infrastrukture s ciljem večje učinkovitosti ter dodala, da je zgraditev nove RTP in sodobnega 110 kV stikališča v GIS izvedbi v Mostah pri Žirovnici dodatno tudi lep zgled boljšega izkoriščanja prostora za postavitev novih objektov ter lepši izgled samega kraja.

 

Dodatne informacije:

renata.kriznar@elektro-gorenjska.si

 

                                              

 

 


<<   Nazaj