Elektru Gorenjska bronasta diploma PRSPO 2007

Odbor nagrade »Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost (PRSPO)« je v letošnji presoji Elektru Gorenjska podelil bronasto diplomo. Priznanje RS za poslovno odličnost je najvišje državno priznanje na področju poslovne kakovosti. Odbor je v letošnji presoji obravnaval 19 kandidatov, med njimi so bila tudi najbolj znana in uveljavljena podjetja iz zasebnega sektorja ter organizacije iz javnega sektorja. Elektro Gorenjska je bronasto diplomo prejel za izboljšave na področju poslovnih procesov, ki jih uvaja predvsem v kontekstu prilagajanja na povsem liberaliziran trg z električno energijo.

»Nagrada je rezultat celovitega pristopa k izboljševanju poslovnih procesov, ki so predpogoj za uspešno ter racionalno poslovanje kateregakoli podjetja. Veseli smo, da je odbor prepoznal naša vlaganja in izboljšave na področju poslovnih procesov. Priznanje nam v prvi vrsti predstavlja zavezo, da bomo na področju poslovnih procesov in predvsem odnosov s potrošniki vedno korak pred trgom,« je ob tem povedal predsednik uprave mag. Jože Knavs. Priznanje je  podjetju podelila Mojca Kucler Dolinar, ministrica za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo na slavnostni prireditvi  v Slovenski filharmoniji 5. decembra.

Priznanje RS za poslovno odličnost (PRSPO) je najvišje državno priznanje, ki ga slovenska podjetja lahko prejmejo v okviru  državnega programa kakovosti za svoje dosežke na področju kakovosti proizvodov in storitev ter poslovanja kot rezultata razvoja znanja in inovativnosti. Program se izvaja v skladu z zakonom o priznanju Republike Slovenije za poslovno odličnost in je bil razvit po zgledu evropske nagrade za kakovost poslovanja (European Quality Award), ki jo podeljujejo v Bruslju. Nagrada je medresorska, saj spodbuja doseganje odličnih rezultatov organizacij na vseh področjih delovanja države - od poslovnega sektorja, zdravstva, šolstva do javne uprave. Prejmejo ga organizacije, ki so v procesu ocenjevanja dosegle najvišje število točk v svoji kategoriji, in so bile izbrane izmed finalistov, ter se tako uvrstile v vrh poslovne odličnosti v slovenskem prostoru.

Cilj Elektra Gorenjska je postati odlična organizacija, ki bo uspešno konkurirala na mednarodnem nivoju. Zato je pomembno, da se vsi elementi v verigi poslovne odličnosti zavedajo svojega doprinosa. Pravilno usmerjeno vodenje prinaša uspešno realizacijo projektov, proces stalnih izboljšav in uvajanja novosti vpliva na zahtevne odjemalce, odličnost se odraža v uspešnosti podjetja in posledično zadovoljuje lastnike podjetja. Priznanje poslovne odličnosti je  predvsem zaveza in model nenehnega izboljševanja obstoječih procesov, ki mu mora podjetje slediti. Odličnost mora postati navada, je virus, ki se mora nezadržno razširiti po vseh deležnikih znotraj in zunaj podjetja. Pravilna miselnost in skupna usmerjenost vseh zaposlenih v podjetju sta namreč poglavitni lastnosti, na katerih mora graditi posamezno podjetje.

 


<<   Nazaj