Uradno odprtje Fotonapetostne elektrarne Križe

Gorenjske elektrarne, hčerinska družba Elektra Gorenjska, d. d., so/BODO danes uradno odprle že peto fotonapetostno elektrarno, tokrat na strehi Osnovne šole Križe v Občini Tržič.

Gorenjske elektrarne, hčerinska družba Elektra Gorenjska, d. d., bodo danes uradno odprle že peto fotonapetostno elektrarno, tokrat na strehi Osnovne šole Križe v Občini Tržič. Z novo pridobitvijo v vrednosti 348.000 EUR so Gorenjske elektrarne postale vodilni proizvajalec električne energije iz sončnih elektrarn v Sloveniji.  

Fotonapetostna elektrarna je plod partnerskega sodelovanja med Gorenjskimi elektrarnami, Občino Tržič ter Osnovno šolo Križe. V poskusno obratovanje je bila vključena 23. decembra 2008. Do danes je proizvedla 13.400 kilovatnih ur energije, kar pomeni 6,7 ton manj emisij CO2.

Na strehi šole je 374 fotonapetostnih modulov proizvajalca BISOL iz Prebolda. Moduli nosijo oznako »narejeno v Sloveniji« in so proizvedeni iz visokokakovostnih ter preizkušenih materialov, s katerimi dosegajo visoke vršne moči. Proizvodnja modulov temelji na strogih merilih zagotavljanja kakovosti na vsakem koraku proizvodnega procesa, s čemer je omogočeno dolgoročno stabilno delovanje modulov in kljubovanje najbolj strogim načinom obratovanja. Skupna inštalirana moč fotonapetostne elektrarne na Osnovni šoli Križe znaša 80 kilovatov (kW), letna proizvodnja pa 87.000 kWh.

Fotonapetostni moduli so priključeni na devet razsmernikov skupne moči 75 kW, ki pretvarjajo enosmerno napetost v izmenično in opravljajo sinhronizacijo z omrežjem. Razsmerniki delujejo po principu samostojnih preklopov (PWM), ki je podoben delovanju frekvenčnega pretvornika za napajanje asinhronskih motorjev. Delovanje razsmernikov je popolnoma avtomatizirano, tako da se ob zadostnem sončnem obsevanju razsmernik sinhronizira z omrežjem in prične oddajati električno energijo. Razsmerniki stalno sledijo točki največje moči fotonapetostnega generatorja, kar omogoča optimalen energijski donos. Takoj ko sončno obsevanje ni več zadostno za oddajo energije, se razsmernik odklopi od omrežja in se ugasne. Razsmerniki so preko komunikacije RS485 priključeni na kontrolno enoto, ki zajema in shranjuje podatke iz razsmernikov. Za podrobnejšo analizo obratovanja elektrarne so na kontrolno enoto priključeni senzorji temperature in osvetljenosti. Podatki se preko interneta prenašajo na nadzorni računalnik.

Nova sončna elektrarna Križe pomeni nadaljevanje uresničevanja začrtane strategije povečanja deleža primarne energije iz obnovljivih virov, ki ji sledi Elektro Gorenjska, d.d., z lastno blagovno znamko Reenergija, ki predstavlja energijo, proizvedeno iz obnovljivih virov. Glavna dejavnost hčerinske družbe Gorenjske elektrarne, d.o.o., je proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov.  Električno energijo iz obnovljivih virov proizvajajo v 14 malih hidroelektrarnah ter v 5 fotonapetostnih elektrarnah. Gorenjske elektrarne se z novo investicijo uvrščajo na prvo mesto med proizvajalci električne energije iz obnovljivih virov v Sloveniji. Skupna inštalirana moč vseh  fotonapetostnih elektrarn v lasti Gorenjskih elektrarn, d.o.o.,  znaša 277 (kW) kilovatov, kar predstavlja 14 % celotne proizvodnje sončne energije v Sloveniji. V enem letu so tako prispevali k zmanjšanju 159 ton izpustov CO2, oziroma ohranili 432 dreves.  Posledično ima tudi matična družba, Elektro Gorenjska, d.d., ki je najmanjša distribucija v Sloveniji, največji delež proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov in največ odjemalcev, ki se z njo oskrbujejo. 

 

Dodatne informacije: mag. Marko Čarman, nbslp/dbsnboAhpsfoktlf.fmflusbsof/tj  in mag. Renata Križnar, sfobub/lsj{obsAfmflusp.hpsfoktlb/tj.


<<   Nazaj