Ne bojimo se konkurence, vendar pa pričakujemo pravično obravnavo

Kranj, 22. 10. 2008 -  Na odločbo Urada za varstvo konkurence so se danes odzvali tudi v najmanjšem elektrodistributerju, Elektru Gorenjska. Napovedali so pritožbo zoper odločbo Urada za varstvo konkurence (UVK), saj je odločba nezakonita, neutemeljena in nepravilna. V Elektru Gorenjska ne nasprotujejo konkurenčnosti na elektrodistribucijskem trgu, pač pa se zavedajo pomena dobre obveščenosti odjemalcev, ki so bili pred dobrim letom prvič soočeni z možnostjo izbire. Zato so Zvezi potrošnikov Slovenije že podali predlog za sodelovanje na projektih osveščanja in izobraževanja potrošnikov.

Predsednik uprave Elektro Gorenjska mag. Jože Knavs je zavrnil neupravičene sume usklajenega ravnanja pri povišanju cen električne energije, na čemer temelji odločba UVK. Spomnimo: UVK je Elektro Gorenjska oglobil z globo v višini 1.065.656 EUR ter odgovorno osebo v višini 20.000 EUR. Knavs je napovedal, da bo Elektro Gorenjska uporabila vsa pravna sredstva zoper ravnanje UVK. Ob tem je izjavil: »Konkurenčnosti na elektrodistribucijskem trgu nikakor ne nasprotujemo, ravno obratno, sprejemamo jo kot nekaj normalnega v naši branži. Zato se nanjo tudi intenzivno pripravljamo z razvojem projektov na področju povsem tržnih dejavnosti. Vendar pa pričakujemo, da bodo imela podjetja, ki šele dobro leto delujejo na povsem sproščenem trgu, pravično obravnavo. V konkurenčnem boju pa bo končna odločitev v rokah odjemalcev, za katere dobro vemo, da so strogi sodniki.«

UVK po mnenju uprave Elektra Gorenjska ni strokovno ugotovil dejanskega stanja ter nepravilno uporabil tudi področno zakonodajo. Pravna mnenja strokovnjakov kažejo, da UVK pri izdaji odločbe tudi ni upošteval predpisov in veljavne prakse Evropskega sodišča, ki jasno določa, da v takšnih postopkih ni mogoče odločati brez utemeljene raziskave in brez trdnih dokazov. UVK ni pridobil ustreznih raziskav ter v odločbi ni razčistil morda najpomembnejšega vprašanja za prihodnjo konkurenčnost slovenskega elektrodistribucijskega trga: dejanske vloge države in HSE pri določanju nabavnih cen električne energije za potrebe gospodinjstev.

Postopek UVK davkoplačevalcem povzroča stroške, pri čemer pa še sploh ni pravnomočno ugotovljeno domnevno usklajeno delovanje elektrodistributerjev. Pomembno je tudi dejstvio, da UVK sam javno priznava, da so distribucijska podjetja dokazala, da obstajajo ekonomski razlogi za povišanje cene električne energije za gospodinjski odjem, pri tem pa ni navedel nobenega dokaza, ki bi kazal na namen koristoljubnosti Elektra Gorenjska. Elektro Gorenjska ima namreč na segmentu gospodinjskega odjema že več let precejšnjo izgubo, saj prodajne cene električne energije za gospodinjstva še zdaleč ne dosegajo nabavnih cen, ki se že več let vztrajno višajo. Tako tudi po podražitvi električne energije v mesecu januarju tega leta polletna izguba pri prodaji električne energije gospodinjstvom še vedno znaša
1,4 mio EUR.

Mag. Jože Knavs je še dodal: »Da zavarujemo dobro ime podjetja in naših zaposlenih ter interese naših odjemalcev, želimo odločno pokazati, da je tovrstno ravnanje Urada za varstvo konkurence neupravičeno in nezakonito. Zato smo se odločili, da uporabimo vsa pravna sredstva, ki so nam na voljo, v nadaljnjih pravnih postopkih pa dokažemo, da so bile odločitve UVK neutemeljene.«


<<   Nazaj