Elektru Gorenjska najvišje državno priznanje za poslovno odličnost

V Kongresnem centru na Brdu pri Kranju je v torek, 19. marca 2013, Elektro Gorenjska prejel najvišje državno priznanje za poslovno odličnost v Sloveniji za leto 2012. Predsedniku uprave Elektra Gorenjska mag. Bojanu Luskovcu je priznanje podelil predsednik državnega zbora Janko Veber.

Priznanje PRSPO je najvišja državna nagrada za dosežke na področju kakovosti poslovanja kot rezultata razvoja znanja in inovativnosti. Ocenjevanje za priznanje PRSPO poteka na podlagi metodologije in kriterijev EFQM, Evropske nagrade za odličnost iz Bruslja. PRSPO spodbuja doseganje odličnih rezultatov organizacij na vseh področjih delovanja države – od poslovnega sektorja, do zdravstva, šolstva, javne uprave in drugje.

Prvič v zgodovini podeljevanja državnega priznanja za poslovno odličnost (PRSPO) v Sloveniji sta bili po merilih evropskega modela odličnosti najboljši dve podjetji. Elektro Gorenjska je najvišjo nagrado prejel v kategoriji organizacij z več kot 250 zaposlenimi, ki se lahko pohvali z najboljšimi kazalci kakovosti in zanesljivosti glede dobave in distribucije električne energije v regiji, na področju zasebnega sektorja, v kategoriji organizacij z 250 in manj zaposlenimi na področju zasebnega sektorja, pa LOTRIČ Meroslovje, d. o. o., iz Selc.

Predsednik uprave Elektra Gorenjska, d. d., mag. Bojan Luskovec je ob prejetju priznanja povedal: »Prizadevanja za poslovno odličnost so pomemben del organizacijske kulture podjetja Elektro Gorenjska, zato smo seveda nagrade za prejem najvišjega priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost za preteklo leto izredno veseli. S čim smo si ga prislužili? Z dobrim delom, očitno so presojevalci tudi ocenili, da delamo po evropskih standardih, da zagotavljamo poslovno odličnost, da imamo urejeno družbo, da so ne nazadnje zadovoljni tudi zaposleni, predvsem pa odjemalci, ter da imamo zadovoljivo elektroenergetsko infrastrukturo, s katero upravljamo. Smo podjetje, ki ima v Sloveniji najboljše rezultate na področju zanesljive in kakovostne dobave električne energije in smo očitno merljivi tudi v Evropi.«


<<   Nazaj