Uradno predali svojemu namenu nov energetski objekt RP Brnik

Brnik, 25. oktober 2019 – Danes so na Brniku slavnostno predali svojemu namenu nov energetski objekt,  novo 20 kilovoltno (kV) razdelilno postajo (RP) Brnik. Investicija, v vrednosti 1,8 milijona evrov, predstavlja osnovni napajalni vir elektrodistribucijskega omrežja letališča Jožeta Pučnika Ljubljana in rastoče poslovne cone. S projektom investitor Elektro Gorenjska pomembno prispeva k izboljšanju kakovosti zanesljive oskrbe z električno energijo na omenjenem območju, z njo bo omogočen nadaljnji razvoj turizma in gospodarstva ob letališču in okolici.

Izgradnja nove RP Brnik zagotavlja tehnično ustreznejše in zanesljivejše pogoje priključne moči, omogoča tudi boljše obvladovanje napetostnih razmer. S širitvijo industrijske cone v letu 2019 se je obremenitev razdelilne postaje povečala za 25 %. Glede na prostorske načrte in zahteve za priključitev novih odjemalcev je že v bližnji prihodnosti predvidena obremenitev preko 20 megavolt amperov (MVA).

»Nova razdelilna postaja Brnik leži v samem centru porabe, kar je zelo dobra osnova za optimalno delovanje srednjenapetostnega omrežja. Z njegovo nadgradnjo v razdelilno transformatorsko postajo in vključitvijo v 110 kilovoltno kabelsko povezavo, ki bo potekala od Visokega do Kamnika, bo le-ta v prihodnosti predstavljala osnovni napajalni vir srednjenapetostnega omrežja za celotno območje vzhodno od Kranja,« je ob uradni predaji objekta svojemu namenu povedal dr. Ivan Šmon, predsednik uprave Elektra Gorenjska in ob tem izpostavil pomen distribucijskih podjetij, ki bodo ključna za prehod v nizkoogljično družbo.

Slavnostna govorka na dogodku je bila podpredsednica vlade in ministrica za infrastrukturo mag. Alenka Bratušek. »Oskrba z električno energijo je pri nas zanesljiva, kakovostna in dostopna, kar je pomembno tako za državljane kot za gospodarstvo. Treba je poskrbeti, da bo tako tudi v prihodnosti. To je seveda velik izziv. Ko zaradi tehnološkega napredka odjemalci električne energije postanejo tudi proizvajalci, in ko je teh malih proizvajalcev vse več, je to povsem nov svet energetike. To pa pomeni, da bo treba elektroomrežje misliti na novo. Vlaganja v omrežje bodo zato morala biti preudarna; kakovost, dostopnost in zanesljivost oskrbe z elektriko bo v veliki meri odvisna tudi od strokovnjakov v elektrodistribucijskih podjetjih, kot je Elektro Gorenjska,« je povedala ministrica. Izrazila je podporo ministrstva vsem ukrepom, s katerimi bomo tudi v novi dobi energetike in človeštva zagotovili zanesljivo oskrbo in vse več čiste energije.


<<   Nazaj