Dan elektromonterjev

V nekaterih državah sveta danes, 10. julija, obeležujejo dan elektromonterjev (Lineworker Appreciation Day).

Slovenski elektromonterji so usposobljeni, opremljeni in motivirani, da skrbijo za vzdrževanje, obratovanje in razvoj več kot 64.000 km elektroenergetskega omrežja za skoraj 960.000 merilnih mest naših uporabnikov.

Svoje delo pogosto opravljajo v izjemno težkih vremenskih razmerah. Soočajo se s številnimi tveganji, pogosto delajo pod napetostjo, večinoma na višini in so zaradi narave dela tako bolj izpostavljeni številnim možnim poškodbam. Nesebično si prizadevajo za varno, zanesljivo in kakovostno oskrbo z električno energijo za prebivalstvo in gospodarstvo, pri čemer je zelo pomembno sodelovanje s širšo skupnostjo.

Zaposleni v slovenski elektrodistribuciji si v primeru izrednih razmer tudi v najtežjih vremenskih in terenskih pogojih, podnevi in ponoči, ob delavnikih in praznikih, prizadevajo za čimprejšnjo vzpostavitev oskrbe uporabnikov z električno energijo. Pri nesebičnem opravljanju za skupnost izjemno pomembnega dela so elektromonterji zelo izpostavljeni. Ne smemo pozabiti, da je bil prvi strel v času osamosvajanja sprožen proti elektromonterju. Ne smemo pozabiti na elektromonterje, ki so pri opravljanju svojega dela in izpolnjevanju poslanstva elektrodistribucije izgubili življenje.

V slovenski elektrodistribuciji je zaposlenih tri tisoč ljudi, ki nenehno in predano skrbijo, da v naše domove, podjetja, v naselja, v inštitucije … 'pride elektrika' kot pogosto rečemo. Električno energijo dandanes potrebujemo pri številnih vsakodnevnih aktivnostih, zagotavlja nam potreben bivanjski standard in poslovno okolje. Električna energija je nepogrešljiva za zagotavljanje kakovostnega življenja in poslovanja in njen delež bo zaradi prizadevanj za razogljičenje prometa in ogrevanja v prihodnje še večji.

Elektromonterji na terenu, skupaj s sodelavci v podpornih procesih, tvorijo udarne strokovne sile, ki zagotavljajo delovanje elektrodistribucijskega sistema praktično v vsakršnih vremenskih in terenskih razmerah, ob vsakem času. Za to, da so naši uporabniki zanesljivo, kakovostno in trajnostno ves čas oskrbljeni z električno energijo, je potrebno ogromno, pogosto neopaženega dela v celotni verigi od proizvodnje, prenosa in distribucije električne energije.

Zato želimo tudi ob dnevu elektromonterjev spomniti na pomen dela, ki ga le-ti opravijo za sedanjost in prihodnost naše skupnosti.


<<   Nazaj