Menjava vodstva slovenskega SNK WEC

Dr. Ivan Šmon, MBA, predsednik uprave Elektro Gorenjska, d. d., je marca 2019 prevzel vodenje SNK WEC.

Slovenski nacionalni komite Svetovnega energetskega sveta (SNK WEC) je bil ustanovljen 29. aprila 1992 in deluje v okviru Svetovnega energetskega sveta WEC (World Energy Council).
WEC je bil ustanovljen l. 1923 v Londonu in je danes najvplivnejša nevladna in neprofitna organizacija, ki zastopa vse vrste energije ter proučuje, analizira in razpravlja o energetskih vprašanjih globalnega in regionalnega oz. lokalnega pomena in na tej o snovi podaja mnenja, nasvete ter priporočila tako širši javnosti kot tistim, ki odločajo o energetskih zadevah.
Poslanstvo in cilji SNK WEC vključujejo proučevanje razvoja, pridobivanja, transporta in rabe vseh vrst energije, vpliva rabe energije na naravno in družbeno okolje ter vprašanja, povezana z delovanjem in organizacijo energetskega gospodarstva.
Slovenski odbor WEC deluje preko svojih članov lokalno, regionalno in mednarodno kot civilna družba s ciljem izmenjave izkušenj in strokovnih informacij s področja energije in energetskega gospodarstva ter znanosti in razvoja.


<<   Nazaj