Datum objave Naslov Šifra Rok za oddajo Izbrani ponudnik
Dobava in implementacija testnega sistema za upravljanje z meritvami s tremi licencami z obdobjem veljavnosti dveh let POV20-053 29.12.2020 NITES d.o.o., Beograd, Srbija
Demontaža/rušenje obstoječega DV 2X20 kV Zlato Polje - Naklo POV20-052 01.12.2020 ELEKTRO NOVI SISTEMI D.O.O., Ljubljana
Dobava opreme za kontrolo števcev električne energije na terenu POV20-051 30.10.2020 BELMET MI d.o.o.
Cenitev naložbenih nepremičnin in njim podobnih nepremičnin POV20-049 11.09.2020 DOMINUS INŽENIRING D.O.O., Ljubljana
Dobava baterijskih hidravličnih škarij KLAUKE ES 85-CFB/CFM POV20-048 02.09.2020 ISARIA D.O.O., Čeče
Dobava spektralnega analizatorja nizkonapetostnega omrežja POV20-046 25.08.2020 ENERDAT-S, d.o.o., Šenčur
Dobava in montaža novih baterij, demontaža, odvoz in uničenje obstoječih baterij POV20-045 29.07.2020 SITEL d.o.o., Ljubljana
Izvajanje pregledov in popravil požarnega in plinskega javljalnega sistema v RTP-jih za obdobje petih let POV20-043 14.08.2020 ZARJA ELEKTRONIKA D.O.O., Kamnik
Izvajanje pregledov in servis gasilnih aparatov POV20-044 24.07.2020 PZR Radovljica, Radovljica
Dobava traktorja in agregata s prikolico POV20-042 14.07.2020 1. sklop: Ustavljen postopek brez izbire; 2. sklop: TRM elektronika d.o.o.
Dobava, demontaža starih in montaža novih označevalnih tablic za notranja vrata POV20-041 09.07.2020 VIMO D.O.O., Ljubljana
Izvedba sanacije mostu na Majdičev log pri Majdičevem mlinu s postavitvijo nove ograje POV20-040 06.07.2020 Ustavljen postopek
Dobava pisarniških stolov POV20-039 24.06.2020 MARC INTERIERI, d.o.o., Ljubljana
Vgradnja daljinskega vodenja v NN del RP Želeče POV20-038 12.06.2020 SIPRONIKA D.O.O., Ljubljana
Meritve ozemljitev v TP, RP in EMS na objektih po seznamu POV20-031 22.05.2020 ELEKTROINŠTITUT Milan Vidmar, Ljubljana
Dobava jeklenih konstrukcij - lokaciji Dom na Lubniku in Soteska pri Bohinju POV20-037 26.05.2020 STEELING d.o.o., Šenčur
Izvajanje koordinacije varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih POV20-034 12.05.2020 ANDREJ HABJAN S.P., VIŠNJA GORA
Dobava energijsko učinkovite računalniške opreme POV20-036 12.05.2020 Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana
Vgradnja lastne rabe v RTP Kranjska Gora POV20-032 15.05.2020 J - Rupert d.o.o., Ljubljana
Izdelava geodetskih načrtov in zakoličb na območju Elektra Gorenjska, d.d. POV20-035 12.05.2020 ABC GEO d.o.o., Kamnik
Sklepanje služnostnih in prodajnih pogodb na območju Elektra Gorenjska, d. d., na vpoklic POV20-033 08.05.2020 1. in 2. sklop: MAGO, Marko Goršič s.p., Zgornja Besnica, 3. sklop: PRO3 d.o.o., Kamnik
Dobava LTE usmerjevalnikov Bivocom TG451-LF (komunikacijski modul Yuge CLM920-TD5) s pripadajočimi 230 V napajalniki POV20-030 23.04.2020 TELOS D.O.O., Seljakovo naselje 42, Kranj
Dobava varilne mize z opremo POV20-027 24.04.2020 HALDER d.o.o., Hoče
Priprava programa za DPN za področje meritev KEE (nameščanje merilnih garnitur) in programa za DPN za menjavo števcev EE POV20-029 17.04.2020 C & G D.O.O., Ljubljana
Vgradnja daljinskega vodenja v RP Kokra in TP Soteska POV20-026 15.04.2020 SIPRONIKA D.O.O., Ljubljana
Izvajanje urejanja okolice in zelenic v energetskih objektih na področju Elektra Gorenjska, d.d. POV20-028 06.04.2020 MATEVŽ PIRŠ S.P., Laze v Tuhinju
Izvedba klimatizacije 110 kV prostora v RTP Labore POV20-023 17.03.2020 MINERGIA D.O.O., Log pri Brezovici
Dobava potisne kamere MINI CAM SOLO PRO+ 100m AXIAL (1 kos) POV20-024 16.03.2020 PAL INŽENIRING D.O.O., Kranj
Izdelava dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahteven elektroenergetski objekt na področju Gorenjske POV20-022 13.03.2020 POPULUS d.o.o., Ljubljana
Izdelava elaboratov križanja in poteka elektroenergetskih vodov v varovalnem pasu glavnih in regionalnih cest na področju Gorenjske in pridobitev soglasja DRSI POV20-021 12.03.2020 CE DESIGN PLUS D.O.O., Kranj
Izdelava projektne dokumentacije za izvedbo gradnje PZI za obnovo počitniškega objekta s štirimi apartmaji Ukanc 138 Bohinjsko jezero POV20-020 11.03.2020 STUDIO R, PREMRL & PARTNER, D.N.O., Tržič
Izdelava projektne dokumentacije idejne zasnove ureditev hostla v upravni stavbi Moste 2a Žirovnica POV20-019 11.03.2020 TEJA GORJUP - samozaposlena v kulturi, arhitektka, Novo mesto
Izvedba ponovnega energetskega pregleda upravne stavbe in pripadajočih objektov na naslovu Ulica Mirka Vadnova 3a Kranj POV20-018 10.03.2020 TEMACONSULT d.o.o., Ljubljana
Pregled delovne opreme za leto 2020 POV20-017 09.03.2020 IVD Maribor P.O., Maribor
Dobava 10 kosov radijskih postaj, proizvajalca 4RF tip Aprisa SR+ Product code: APSQ-N400-SSC-HD-40-ENAA (SR+, BR, 400-470 MHz, SSC, HD, 4EOS, EN, AA) POV20-016 03.03.2020 IT 100 D.O.O., POD GRADOM 27, Ljubljana
Izvedba slikopleskarskih del v apartmajih Izola POV20-014 28.02.2020 Tomaž Bakovnik d.o.o. Slikopleskarstvo, Visoko
Dobava in montaža ES napajalnega sistema - RPS 210 - TI1 - DAP za RTP Bohinj POV20-015 28.02.2020 SITEL d.o.o., Ljubljana
Obnova strehe GEK na objektu delavnice na naslovu Stara cesta 3 Kranj POV20-013 28.02.2020 Montim storitve d.o.o., Jesenice na Dolenjskem
Dobava in montaža industrijskih sekcijskih vrat HORMANN SPU F42 (2 kosa) POV20-010 26.02.2020 MATJAŽ D.O.O., Perovče
Izvajanje elektromontažnih del na jekleno predalčnih stebrih POV20-008 26.02.2020 ELEKTRO NOVI SISTEMI d.o.o., Ljubljana - Črnuče
Izvajanje pregledov in popravil usmerniško razsmerniških naprav v RTP in RP v obdobju 2020 - 2025 POV20-012 25.02.2020 Prinsis d.o.o., Trzin
Izdelava statične dokumentacije za končna stebra v RTP Škofja Loka POV20-011 21.02.2020 FEM Consulting d.o.o.
Izvedba slikopleskarskih del v apartmajih Izola POV20-006 18.02.2020 Ustavljen postopek
Obnova transformatorja 110/20 kV v RTP Bohinj POV20-007 21.02.2020 Kolektor Etra d.o.o., Ljubljana Črnuče
Dobava in zamenjava hladilnega agregata na strehi upravne stavbe, na naslovu ul. Mirka Vadnova 3a, Kranj POV20-009 18.02.2020 KGS d.o.o., Komenda
Razširitev sistema zaščite in vodenja v RTP Kranjska Gora POV20-005 11.02.2020 ISKRA d.o.o., Ljubljana
Tisk internega časopisa ELGO 2020 in 2021 POV20-004 31.01.2020 Antus, d.o.o., Breznica 41, Žirovnica
Dobava originalnih kartuš in tonerjev POV20-002 30.01.2020 1. in 2. sklop: MLADINSKA KNJIGA TRGOVINA, D.O.O., LJUBLJANA
Meritev eolskih vibracij na daljnovodu Labore Primskovo POV20-003 21.01.2020 Družinsko podjetje Kosič d.o.o., Pernica
Dobava komunikacijskega sistema 3CX Phone System Professional Edition, z vzpostavitvijo, integracijo in vzdrževanjem POV20-001 23.01.2020 TEIN d.o.o., Ljubljana