Gradbena dela na EE omrežju, na vpoklic

POPRAVEK 1 - 16. 10. 2017

Naročnik objavlja nove Tehnične pogoje za pokrove za jaške in PVC cevi.

Tehnični pogoji

Podrobnosti naročila si lahko ogledate na Portalu javnih naročil, kjer je objavljen tudi ESPD obrazec.

Rok za odddajo ponudb je 24. 10. 2017 do 8.30.

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila

Ponudba s ponudbenim predračunom

Specifikacija

Obrazec G

Bančna garancija


<<   Nazaj