Dobava materiala za vzdrževalna dela na DV 35 kV Jesenice - Kranjska Gora

POPRAVEK 1 - 16. 8. 2017

Naročnik objavlja zadnjo verzijo Projektne dokumentacije.

Projektna dokumentacija 1. sklop

Projektna dokumentacija 2. sklop

Podrobnosti naročila si lahko ogledate na Portalu javnih naročil, kjer je objavljen tudi ESPD obrazec.

Rok za odddajo ponudb je 27. 9. 2017 do 8.30.

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila

Ponudba s ponudbenim predračunom

Projektna dokumentacija 1. sklop

Projektna dokumentacija 2. sklop

Obrazec G

Menična izjava


<<   Nazaj