Dobava betonskih ohišij transformatorskih postaj

Popravek 1 - 5. 1. 2017

Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb na 19. 1. 2017 do 8:30 in objavlja nove Tabele tehničnih podatkov  in nov obrazec Ponudba s ponudbenim predračunom.

Podrobnosti naročila si lahko ogledate na Portalu javnih naročil, kjer je objavljen tudi ESPD obrazec.

Rok za oddajo ponudb je 12. 1. 2017 do 8.30.

Razpisna dokumentacija

Ponudba s ponudbenim predračunom

Tabela tehničnih podatkov

Obrazec G


<<   Nazaj