Dobava SN enožilnega 20 kV kabla

Popravek 3 - 6. 12. 2016

Naročnik objavlja nove Tabele tehničnih podatkov.

Popravek 2 - 25. 11. 2016

Naročnik objavlja nove Tabele tehničnih podatkov.

Popravek 1 - 16. 11. 2016

Naročnik objavlja nov vzorec pogodbe Priloga D/4

Podrobnosti naročila si lahko ogledate na Portalu javnih naročil, kjer je objavljen tudi ESPD obrazec.

Rok za oddajo ponudb je 13. 12. 2016 do 8.30.

Razpisna dokumentacija

Ponudba s ponudbenim predračunom

Tabela tehničnih podatkov

Obrazec G


<<   Nazaj