Dobava SN (RMU) stikalnih blokov 24 kV (SF6 ali suhi zrak)

Popravek - 2  20. 4. 2016

Naročnik v skladu z odgovorom z dne 6. 4. 2016 ob 14.47, objavlja tehnične specifikacije za VN talilne vložke in dopolnjen predračun. Ponudnik, ki bo ponudil SN stikalni blok s talilnimi vložki, izpolni tudi postavke v ponudbenem predračunu (od 9 do 14), ki se upoštevajo v skupni vrednosti ponudbenega predračuna, in tehnično specifikacijo za te vložke.

Nova ponudba s ponudbenim predračunom

Dodatne tehnične specifikacije

Popravek - 1 5. 4. 2016

Nov rok za oddajo ponudb je 5. 5. 2016 do 8:30 ure.

Podrobnosti razpisa si lahko ogledate na Portalu javnih naročil.

Rok za oddajo ponudb je 19. 4. 2016 do 8.30 ure.

razpisna dokumentacija

ponudba s ponudbenim predračunom

priloge

tehnične specifikacije


<<   Nazaj