Dobava ozemljitvenega valjanca

POPRAVEK 7. 7. 2021

Naročnik objavlja popravek ponudbenega predračuna (zmanjšanje količine iz 100.000 kg na 25.000 kg). Ponudniki morajo pri oddaji ponudbe upoštevati novo objavljeni obrazec. 

Ponudbeni predračun - popravek

Podrobnosti naročila si lahko ogledate na Portalu javnih naročil.

Rok za oddajo ponudb je 16. 7. 2021 do 10. ure.

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila


<<   Nazaj