Dobava NN kablov za napetostni nivo 1 kV (2)

Naročnik objavlja spremembo okvirnega sporazuma. Ponudniki morajo pri oddaji ponudbe upoštevati spremenjen okvirni sporazum. 

Okvirni sporazum - sprememba

Podrobnosti naročila si lahko ogledate na Portalu javnih naročil.

Rok za oddajo ponudb je 5. 7. 2021 do 10. ure.

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila

Ponudba in ponudbeni predračun

Tehnična specifikacija


<<   Nazaj