Dobava vozil z nizkimi emisijami

21. 5. 2020

Naročnik objavlja popravljen osnutek pogodbe (v zvezi s popravkom IV. odstavka 13 točke dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila), katerega morajo ponudniki upoštevati ob oddaji ponudbe.

Osnutek pogodbe - nov

Podrobnosti naročila si lahko ogledate na Portalu javnih naročil.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=18250

Rok za oddajo ponudb je 3. 6. 2020.

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila

Ponudba s tehnično specifikacijo


<<   Nazaj