Dobava in montaža primarne in sekunarne opreme za RP 20 kV Naklo

18. 3. 2020

Naročnik potencialne ponudnike obvešča, da je podaljšal rok za oddajo ponudb, in sicer je nov rok za oddajo ponudb 24. 4. 2020 do 10. ure. Rok za vprašanja je podaljšan na 15. 4. 2020 do 10. ure.

Podrobnosti naročila si lahko ogledate na Portalu javnih naročil.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=16509

Rok za oddajo ponudb je 3. 4. 2020 do 10.00.

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila

Ponudba s ponudbenim predračunom

Tehnična specifikacija

DZR


<<   Nazaj