Dodatna dobava SN kablov (sanacija posledic žleda in izbljšanje robustnosti SN kabelskega omrežja)

Podrobnosti razpisa si lahko ogledate na Portalu javnih naročil.

Rok za oddajo ponudb je 25. 9. 2014 do 8:30 ure.

Razpisna dokumentacija:

Razpisna dokumentacija

Ponudbeni predračun

Priloge

Tehnična specifikacija

Dopolnitev 1  15. 9. 2014

Naročnik dopolnjuje točko 21 razpisne dokumentacije, in sicer podtočko 3.1., II. odstavek:

Ponudnik mora ponudbi predložiti tudi veljavni tipski preskus – povzetke rezultatov (type test) za ponujeni tip SN trižilnega kabla, izdan s strani akreditiranega laboratorija. Na zahtevo naročnika mora dokument o tipskem preskusu predložiti naknadno v celoti.


<<   Nazaj