Dobava in montaža opreme za daljnovod 110 + 20 kV RP Bled-RTP Bohinj

POPRAVEK 1 - 22. 3. 2019

Naročnik objavlja popravljen obrazec ponudbe s ponudbenim predračunom.

Ponudba s ponudbenim predračunom - popravek

Podrobnosti naročila si lahko ogledate na Portalu javnih naročil.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=7510

Rok za odddajo ponudb je 2. 4. 2019 do 10.00.

Razpisna dokumentacija

DZR

Ponudba s ponudbenim predračunom

Priloge

Tehnična specifikacija


<<   Nazaj