Dobava NN in SN enožilnih kablov ter polaganje SN enožilnih kablov

POPRAVEK 1 - 6. 2. 2019

Naročnik je izvedel popravke v Dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila št. JN19-001. Ponudniki morajo kot zadnjo verzijo upoštevati dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila z oznako "popravki", z dne 6. 2. 2019. 

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila - popravki

Podrobnosti naročila si lahko ogledate na Portalu javnih naročil.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=6869

Rok za odddajo ponudb je 5. 3. 2019 do 10.00.

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila

Ponudba

Ponudbeni predračun

Izračun drsne cene - Priloga G

Tehnična specifikacija


<<   Nazaj