Dobava NN in SN enožilnih kablov ter polaganje SN enožilnih kablov

Sklep o ustavitvi postopka - 30. 1. 2019

Naročnik sporoča, da je ustavil postopek oddaje javnega naročila.

DOPOLNITEV OSNUTKA POGODBE - 25. 1. 2019

Naročnik objavlja popravljen oziroma dopolnjen osnutek pogodbe. Ponudniki morajo ponudbi v skladu z navodili predložiti ta osnutek.

dopolnjena pogodba

POPRAVEK 2 - 15. 1. 2019

Naročnik objavlja popravljeno Tehnično specifikacijo.

Tehnična specifikacija - popravljena

POPRAVEK 1 - 3. 1. 2019

Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb do 5. 2. 2019 do 10.00, odpiranje ponudb do 5. 2. 2019 do 10.05 in rok za ponudnikova vprašanja do 28. 1. 2019 do 10.

Podrobnosti naročila si lahko ogledate na Portalu javnih naročil.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=6209

Rok za odddajo ponudb je 29. 1. 2019 do 10.00.

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila

Ponudba

Ponudbeni predračun

Priloge

Izračun drsne cene - Priloga G

Tehnična specifikacija


<<   Nazaj