Skupina Elektro Gorenjska nedvomno ima zdrav odnos do družbene odgovornosti

Neodvisnen.si je vseslovenski program, katerega podpornik je Skupina Elektro Gorenjska od njihovih začetkov. Bojan Kodelja, idejni vodja, nam je zaupal vrednost, ki jo prinaša program vsem generacijam.Veseli smo, da lahko z našo pomočjo program deluje že vsa ta leta tudi na Gorenjskem.

Vseslovenski program Neodvisen.si osvešča vse generacije o pasteh odvisnosti. Skupina Elektro Gorenjska je njihov podpornik že več kot deset let. Na tem mestu pa  smo strnili ključne misli idejnega vodjo in snovalca vsebin programa.

Skupina Elektro Gorenjska je podpornik programa Neodvisen.si že več kot desetletje. Kako bi opisali pot razvoja programa v tem času?

Neodvisen.si v začetku zagotovo ni imel začrtane poti razvoja. Pred desetletjem nismo vedeli, da bo živel deset let in več, ampak smo se podali v precej nepoznane vode in nepoznan prostor. Njegov razvoj je temeljil na podlagi odziva ljudi, predvsem mladostnikov. Z vsemi svojimi predavanji oziroma storitvami mu je uspelo vzpostaviti zelo učinkovit komunikacijski kanal do mladih. Ugotovil in prepoznal je retoriko, ki jo mlad človek razume in je ne dojema kot nekaj, kar ga označuje, šola, izpostavlja ali mu narekuje v stilu “pazi to, ne smeš tega”. Program mladih ne izpostavlja kot dežurne krivce, ampak predvsem kot enakovredne sogovornike. Mlad človek namreč zna na svoj način izpostaviti svojo resnico. In ta resnica je tista, ki je bila programu Neodvisen.si vedno izziv za sooblikovanje kakovostnega pogovora tudi o presneto resnih temah. Tako se je ta program spontano razvijal iz meseca v mesec, iz leta v leto.

Program se predstavlja preko dogodkov, ključne aktivnosti pa so potem skrite v ozadju, velikokrat jih le naključno slišimo.

Mogoče to lahko primerjam z glasbo. Program oziroma dogodek je harmonija, je kot že izdelana pesem. Bistveno je tisto, kar je v njenem ozadju. Preden je na dogodku izpostavljena neka problematika ali dejstvo, je prehojena že konkretna pot. Tako imamo lahko suveren, jasen in verodostojen nastop; nikomur ne zbujamo občutka krivde, nikogar neposredno ne nagovarjamo. Udeležencem omogočimo, da se počutijo poklicani, in jim pomagamo zgraditi zavest, da je odvisnost lahko ogrožajoča tudi zanj ter da lahko s svojimi dejanji prispeva k izboljšanju v družbi. Ozadje je zagotovo ključno. Za nas, ustvarjalce, program Neodvisen.si pomeni način življenja. Vsakodnevno skupno življenje z različnimi strokovnjaki, ki se s to tematiko ukvarjajo poklicno, se redno srečujejo s težavami posameznikov in zelo dobro poznajo družbeno stanje v slovenskem prostoru, je bilo ključno, da smo sooblikovali zgodbe, pristope in primere, ki uspešno dosegajo svoje namene.

Program Neodvisen.si deluje tudi na področju Gorenjske. Kakšen je njegov doprinos za Gorenjsko? Kaj bi Gorenjska »izgubila«, če ne bi bilo programa Neodvisen.si?

Zaupanje Skupine Elektro Gorenjska v naš program in posledično naše sodelovanje, ki traja že več kot deset let, ima zagotovo močan vpliv. Zaradi vas so naše aktivnosti organizirane in zaporedno izvajane pogosteje prav na gorenjskem koncu. Gorenjska nas dobro pozna. Zaradi prej naštetih razlogov nas šole in občine rade gostijo. Pri tem se mi zdi bistveno, da se Neodvisen.si kontinuirano pojavlja. Ta navezanost zagotavlja trajno zaupanje, ki smo ga zgradili z Gorenjsko v sodelovanju s Skupino Elektro Gorenjska.

Kot smo že omenili, je Skupina Elektro Gorenjska aktivni podpornik programa Neodvisen.si že vrsto let. Kaj vam pomeni ta podpora?

Ta podpora nam v prvi vrsti omogoča, da lahko financiramo svoje avtorske produkte, ki jih ustvarjamo. Predvsem pa nam naše sodelovanje pomeni spodbudo. S tem sodelovanjem se Skupina Elektro Gorenjska izkazuje kot podjetje, ki resnično ve, kaj pomeni biti trdna in zanesljiva podpora družbeno odgovornim programom. Veseli nas, da vaše podjetje nesebično in nepreračunljivo od nas ne zahteva “lepljenja” svojih logotipov na naše dogodke, predavanja idr. S svojim vložkom omogoča, da lahko izpeljemo večji obseg aktivnosti programa Neodvisen.si na Gorenjskem. S tem naredi veliko za Gorenjsko in njene prebivalce. To je zdrav odnos do družbene odgovornosti in tega Skupina Elektro Gorenjska nedvomno ima.

Kakšni so načrti programa Neodvisen.si za prihodnost?

Tega za eno leto vnaprej žal danes ne moremo napovedati. Ne zgolj zaradi časa, v katerem se je znašel svet, ampak ker je to odvisno od trenutnega stanja družbe, ki se spreminja. Če je bila še pred petimi leti tako za mlade kot za odrasle bolj ogrožajoča kemična droga, je danes to že malo drugače in v ospredje vdira vpliv digitalnih pasti. Digitalizacija prinaša sočasno veliko koristi in prednosti za človeka in družbo, hkrati pa tudi pasti, ki jih praktično še niti ne poznamo. Ta trend narekuje smer, v katero se bomo usmerili in čemur bomo v prihodnje posvečati več pozornosti, vsebin in aktivnosti.

Zato smo aktivirali tudi novo platformo, t i. Neodvisen.TV. Gre za prvo strokovno, produkcijsko zahtevno in avtorsko delo, ki ustvarja tudi vsebine o novih digitalnih pasteh. Znati prepoznati tovrstne pasti, ki so veliko bolj zamaskirane, pretkane in podtalne, je mlademu človeku težko. Še težje pa odraslemu, ker gre za neko novo dimenzijo, ki je zavladala v družbi.

Cel pogovor si lahko preberete na tej povezavi.

Nazaj na vse novice