Zaposlitveni vprašalnik

Izpolnjen zaposlitveni vprašalnik bo obravnavan strogo zaupno, v skladu z zakonodajo, ki obravnava varstvo osebnih podatkov. Podatki iz vprašalnika nam bodo v pomoč le za lažjo selekcijo vlog.

Osebni podatki

Prijavljam se na prosto delovno mesto

Izobrazba

Iz listine o pridobljeni izobrazbi (spričevalo, diploma) prepišite vašo najvišjo pridobljeno izobrazbo. Kopijo dokazila o pridobljeni izobrazbi boste prinesli na razgovor za prosto delovno mesto.

Če želite lahko vpišete tudi vašo pridobljeno izobrazbo na nižji ravni, ki je bolj povezana z razpisanim delovnim mestom.

V primeru, da nadaljujete z izobraževanjem, navedite naziv šole in smer izobraževanja.

Katerih dodatnih usposabljanj ste se udeležili v zadnjih treh letih?

Na katerih področjih bi se še želeli usposabljati in zakaj?

Znanje tujih jezikov: ocenite svoje znanje (pomagajte si s skupnim evropskim referenčnim okvirom za jezike (SEJO)

Znanja s področja računalništva: ocenite svoje znanje z ocenami od 1 do 5 (1= ne znam, 5= odlično obvladam)

Ocena znanja *
Ocena znanja *
Ocena znanja *
Ocena znanja *

Ali imate vozniški izpit (ustrezno označite):

Kategorije
Ali izpolnjujete ostale, z razpisom zahtevane pogoje? *

Zaposlitve in delovne izkušnje

V spodnjo tabelo vpišite vaše zaposlitve v zadnjih petih letih tako, da pričnete s sedanjo. Prosimo, da navedete ime podjetja, v katerem ste bili zaposleni ter obdobje zaposlitve. Prosimo, da na kratko opišete vsebino dela ter vaše dolžnosti in odgovornosti na posameznem delovnem mestu.

Čim bolj natančno navedite glavne, konkretne in specifične razloge, zaradi katerih ste zamenjali predzadnjo zaposlitev in se zaposlili pri sedanjem oziroma zadnjem delodajalcu.

Čim bolj natančno navedite glavne, konkretne in specifične razloge, zaradi katerih želite zamenjati sedanjo oziroma zadnjo zaposlitev.

Kateri so bili drugi, morda manj pomembni razlogi, ki pa so še prispevali k vaši odločitvi za odhod s sedanjega oziroma zadnjega delovnega mesta ali podjetja.

Če ste ISKALEC PRVE ZAPOSLITVE, vas prosimo, da v spodnjo tabelo vpišite delovne izkušnje, ki ste jih pridobili z obvezno delovno prakso, delom na projektih, počitniškim delom in delom preko študentskega servisa.

Katero ožje področje vašega dela strokovno še posebej dobro obvladate? Na katerih področjih se počutite strokovno najbolj suvereni? V čem ste najboljši? S čim imate največ izkušenj? Bodite konkretni in specifični.

Katere večje uspehe v karieri lahko izpostavite? Na kaj ste še posebno ponosni? Zanimajo nas vaši osebni uspehi in dosežki, manj pa dosežki skupine ali tima katerega član ste bili. Seveda lahko navedete tudi vaše uspehe in dosežke pri študiju ali v zasebnem življenju.

Včasih začutimo potrebo, da bi nekatere svoje lastnosti še nekoliko okrepili, drugim pa morda nekoliko zmanjšali izraženost. Katere so tiste vaše lastnosti, ki vam občasno lahko povzročijo manjše neprijetnosti? Kaj bi v tem smislu želeli pri sebi nekoliko spremeniti, da bi si olajšali delo, počutje, sodelovanje, vodenje, komunikacijo z ljudmi in podobno? (Prosimo, da ne navajate znanja, izkušenj ali izobrazbe - osredotočite se na vaše lastnosti.)

Katere lastnosti ali osebne značilnosti (ki jih lahko potrdite s praktičnimi primeri v konkretnih situacijah) so pri vas najmočneje izražene? Kako bi se opisali v nekaj besedah? Kaj smatrate za svoje največje prednosti? Kaj sodelavci, prijatelji pri vas najbolj cenijo?

Katero strokovno področje vas še posebej pritegne? S čim natančno bi se želeli ukvarjati na novem delovnem mestu, če bi lahko izbirali? Katerim ožjim specialnostim bi se želeli še posebej posvetiti v karieri?

Kaj bi vam delovno mesto še moralo ponujati ali omogočati, da bi bili povsem zadovoljni? Katerim temeljnim zahtevam bi moralo ustrezati (npr. glede odnosov, vodenja, razvoja, izobraževanja, delovnega časa)? Česa si želite v večji meri kot na prejšnjih delovnih mestih?

Ali imate izkušnje pri delu v skupini? Če da, kakšne?

Ali imate izkušnje pri delu s strankami? Če da, kakšne?

Kaj želite v strokovnem in razvojnem smislu doseči v naslednjih treh do petih letih? S čim se boste najverjetneje ukvarjali? Kakšen položaj boste zasedali, če bo vse po vaših željah in načrtih?

Razložite, s čim bi vaša zaposlitev doprinesla k še boljšim rezultatom našega podjetja?

Kaj vas motivira, da opravite svoje delo čim bolje?

V nadaljevanju so našteti dejavniki zadovoljstva pri delu. Prosimo, da jih točkujete skladno z vašimi prioritetami. Točkujte jih od 1 do 10, pri čemer vsako število uporabite le enkrat. S številom 1 označite za vas najbolj pomemben dejavnik zadovoljstva pri delu, s številom 10 pa za vas najmanj pomemben dejavnik.

Drugi podatki

Prosimo, da označite vaš trenutni zaposlitveni status.

Skupna dosedajna delovna doba:

Sklenitev novega delovnega razmerja bi bila mogoča dne:

Pričakovana neto plača:

Ali obstajajo kakšne pomembne informacije, s katerimi bi nas morali seznaniti?

Navedite ime, naziv in telefonske številke oseb, ki vas lahko priporočijo:

Priloge: