Projektantske storitve

Izvajamo različne projektne storitve, od idejne zasnove do projekta izvedenih del za vse elektroenergetske objekte, kot so razdelilne transformatorske postaje – RTP 110/20 kV, razdelilne postaje - RP, transformatorske postaje - TP, srednje napetostni in nizkonapetostni kablovodi, nizkonapetostni priključni kablovodi z obračunskimi meritvami.

Oblikujemo projektantske storitve za prestavitev srednje napetostnega in nizkonapetostnega omrežja, 110 kilovoltne in 20 kilovoltne daljnovode, prav tako kompaktirane daljnovode.

Nudimo vam tudi naslednje storitve:

  • vodilne mape in urbanizem za energetske objekte,
  • kogeneracije, male vodne elektrarne, male fotonapetostne elektrarne,
  • javna in cestna razsvetljava,
  • elektroenergetska infrastruktura novih industrijskih, obrtnih, trgovskih in stanovanjskih con,
  • elektroinštalacije v objektih.

EAD_686435_Narocilnica_za_izdelavo_projektne_dokumentacije.pdf

Z veseljem vam bomo pomagali.