Projektantske storitve

Visok nivo znanja, izkušnje naših strokovnjakov ter uporaba sodobne programske opreme nam omogočajo izdelavo vseh vrst projektne dokumentacije za energetske postroje od idejne zasnove do projekta izvedenih del:

  • razdelilne transformatorske postaje – RTP 110/20 kV,
  • razdelilne postaje - RP,
  • transformatorske postaje - TP,
  • srednje napetostni in nizkonapetostni kablovodi,
  • nizkonapetostni priključni kablovodi z obračunskimi meritvami,
  • 110 kV in 20 kV kompaktirani daljnovodi.

Nudimo projektantske storitve tudi za:

  • prestavitve srednje napetostnih in nizko napetostnih kablov in daljnovodov,
  • elektroenergetsko infrastrukturo novih industrijskih, obrtnih, trgovskih in stanovanjskih con,
  • male foto-napetostne elektrarne,
  • cestno razsvetljavo.

Naročilnica za izdelavo projektne dokumentacije

Reference: Občina Cerklje na Gorenjskem, Občina Šenčur, Občina Preddvor, Občina Jezersko, Občina Medvode, Občina Škofja Loka, Mestna občina Kranj, Občina Naklo, Občina Tržič, Občina Radovljica, Občina Bohinj, Občina Bled, Občina Gorje, Občina Jesenice, Občina Kranjska Gora, Mercator, d. d., Domel, d. o. o., Hofer trgovina, d .o. o., Sava Turizem, d. d., Fraport Slovenija, d. o. o., Gorenjska gradbena družba, d. d., Knauf Insulation, d. o. o.

Za vse dodatne informacije smo vam z veseljem na razpolago na elektronskem naslovu tfsAfmflusp.hpsfoktlb/tj