Storitve Elektro Gorenjska

Elektro Gorenjska zagotavlja kakovostno in zanesljivo distribucijo električne energije odjemalcem na svojem distribucijskem območju.

Storitve, ki jih ponujamo odjemalcem, so zelo raznolike.

Ponujamo tiste storitve, za katere uporabljamo orodja ter znanje in usposobljenost, da lahko kakovostno investiramo in vzdržujemo lastne elektroenergetske infrastrukture.

S svojimi dolgoletnimi izkušnjami, strokovnim znanjem ter sodobnimi pristopi za naše odjemalce in stranke načrtujemo, gradimo ter vzdržujemo elektroenergetske objekte in naprave.