Klicni center

V distribucijskem klicnem centru vam želimo hitro in celovito zagotoviti informacije, ki jih potrebujete s področja distribucije električne energije. Za informacije s področja prodaje električne energije se obrnite na vašega izbranega dobavitelja.

080 30 19 - DISTRIBUCIJSKI KLICNI CENTER

+386 4 20 83 333 - KLICI IZ TUJINE

IZBIRA

PODROČJE

1

Števci elektrike

+386 (0)4 20 83 145

• informacije v zvezi s števčnimi meritvami (odbiranje, delovanje in zamenjava merilnih naprav ter prijava okvar)

2

Odprava težav pri oskrbi z elektriko

+386 (0)4 20 83 148

• informacije o prekinitvah distribucije električne energije in prijava okvar na omrežju

3

Priključevanje objektov, spremembe na merilnem mestu in obračun omrežnine

+386 (0)4 20 83 146

• informacije v zvezi s priključevanjem objektov (izdaja projektnih pogojev, soglasja k projektnim rešitvam in soglasja za priključitev, sklenitev pogodbe o priključitvi, postopek priključitve na omrežje), spremembami na merilnem mestu (sprememba jakosti obračunskih varovalk, odklop merilnega mesta, sprememba tarifnega merjenja, sprememba uporabnika oziroma podatkov na merilnem mestu pri ločenih računih za uporabo omrežja) in obračunom omrežnine (ločeni računi za omrežnino in prispevke)

4

Splošne informacije

+386 (0)4 20 83 147

V primeru želene spremembe uporabnika oziroma podatkov merilnega mesta, za katerega se izdaja skupni račun za električno energijo in uporabo omrežja, se obrnite na vašega izbranega dobavitelja električne energije.


Delovni čas klicnega centra:
Informacije, ki so povezane z oskrbo z električno energijo, uporabniki dobijo 24 ur dnevno, vsak dan v tednu.
Informacije o priključevanju objektov, spremembah na merilnem mestu in obračunu omrežnine uporabniki dobijo od ponedeljka do petka od 7. do 14. ure, ob sredah do 16. ure.
Ostale informacije uporabniki dobijo od ponedeljka do petka od 7. do 14. ure.