Vodstvo podjetja

Direktor podjetja GEK Vzdrževanje, d. o. o., je mag. Aleks Jan.GEK Vzdrževanje je odvisna družba Gorenjskih elektrarn, ki vzdržuje energetske naprave Gorenjskih elektrarn.

Ključne dejavnosti podjetja so vzdrževanje hidroelektrarn, sončnih elektrarn, kogeneracij in kotlovnic ter vzdrževanje na področju energetskega pogodbeništva.

GEK Vzdrževanje skrbi tudi za električne polnilne postaje, ki so v lasti Gorenjskih elektrarn.