GEK Vzdrževanje

GEK Vzdrževanje d. o. o. je odvisna družba družbe Gorenjske elektrarne, ki je bila ustanovljena leta 2017. Dejavnost družbe se nanaša na vzdrževanje energetskih naprav, ki so v lasti družbe Gorenjske elektrarne. Na trgu ponujajo storitev s področja vzdrževanja energetskih naprav in ostalih elektromontažnih storitev.

 

Firma: GEK Vzdrževanje, družba za vzdrževanje in storitve, d. o. o.
Skrajšana firma: GEK Vzdrževanje, d. o. o.
Sedež družbe: Stara cesta 3, 4000 Kranj
Telefon: 04 20 83 531
Faks: 04 20 83 512  
Matična številka: 7239360000
Identifikacijska številka za DDV: SI53409540
Ustanovitelj: Gorenjske elektrarne, d. o. o.
Direktor: mag. Aleks Jan