Notranja revizija podatkovnega vodila ESB (Enterprise Service Bus)

Datum objave: 15. 04. 2024

Šifra: POV24-022
Rok za oddajo: 06. 05. 2024
Izbrani ponudnik: CEPRIS, d.o.o., Maribor

Povabilo.

Poročilo.

 

Vprašanje št. 1;

Kateri ESB uporabljate?

Odgovor na 1. vprašanje;

Uporabljamo Neuron ESB (https://www.peregrineconnect.com/products/neuron-esb/).

 

Vprašanja in odgovori na vprašanja:

  1. Ali imate v podjetju Elektro Gorenjska že sprejete in veljavne (splošne) kontrole za preverjanje skladnosti in ustreznosti arhitekture informacijskega sistema?
  2. Ali nam lahko posredujete tehnično specifikacijo sistemskih zahtev za ESB, ki je predmet revizije?
  3. Ali imate uveden sistem upravljanja neprekinjenega poslovanja in, če da, koliko je v tem sistemu kontrol, ki so relevantne za predmet revizije?
  1. V podjetju imamo sprejeto »Izjavo o uporabnosti (SoA)«, ki za vsako od kontrol v standardu ISO/IEC 27001:2013 določa uporabnost za Sistem upravljanja informacijske varnosti družbe.
  2. Tehnična specifikacija revidiranega produkta je razvidna na naslednji povezavi https://www.peregrineconnect.com/documentation-kb/system-requirements/
  1. Da, sistem upravljanja neprekinjenega poslovanja imamo vpeljan. Kontrol za to področje ločeno še ne vodimo.

 

Vprašanja in odgovori na vprašanja:

  • V katerem okolju / orodjih je implementiran ESB?

          Uporabljamo celovito platformo Neuron ESB (https://www.peregrineconnect.com/products/neuron-esb/).

  • Ali so vsi gradniki okolja v upravljanju notranjih IKT ekip ali pri tem sodelujejo tudi zunanji izvajalci?

          Da, zunanji izvajalci ne sodelujejo pri upravljanju.

  • Ali bo o obstoječi arhitekturi na voljo podrobna dokumentacija?

          Na voljo bo shema postavitve v lokalnem okolju.

  • Ali so vsi gradniki okolja, ki tvoj ESB sistem integrirani v isti sistem za upravljanje identitet?

          Da.

 

 

Nazaj