Izvedba skrbnega pregleda za namen prodaje družbe GORENJSKE ELEKTRARNE d.o.o.

Datum objave: 12. 04. 2024

Šifra: POV24-019
Rok za oddajo: 24. 04. 2024
Izbrani ponudnik: ANDERSEN d.o.o., Ljubljana (v znesku 24.500,00 EUR)

Povabilo.

Poročilo.

OBVESTILO 19.4.2024

S strani potencialnega ponudnika smo prejeli vprašanja, na katera dajemo naslednje odgovore:

Pozdravljeni,

Najlepša hvala za vabilo za oddajo ponudbe.

Po pregledu povabila za oddajo ponudbe bi imeli naslednji vprašanji:

  1. VDD je specifična storitev katero opravljamo po pogodbi v kateri natančno predhodno opredelimo naše obveznosti, potencialni konflikti interesov in kako so omejeni, drugo.  Dodatno je priložena pogodba, ki jo podpišejo drugi uporabniki VDD poročila do katerih bomo imeli potencialne obveznosti (No duty access agreement / Beneficiary agreement). Pogodba št. POV24-019 teh točk ne vsebuje oziroma jih ne definira dovolj specifično. Če vam ustreza bi predlagali, da vam posredujemo naš osnutek pogodbe za VDD, ki te točke pokriva in uskladimo našo verzijo pogodbe v primeru, da smo izbrani za opravljanje storitve? Ali vam je to sprejemljivo?

Odgovor: Ponudniki lahko v svoji ponudbi podajo pripombe (predlagajo spremembe oz. dopolnitve) na predlog pogodbe, prav tako lahko ponudbi predložijo osnutek lastne pogodbe. Naročnik in izbrani ponudnik se bosta o podanih predlogih in končni vsebini pogodbe uskladila pred njenim podpisom.

  1. Ali lahko prosim dodatno obrazložite kaj je potrebno oddati kot del ponudbe?

Z RfP razumemo, da je potrebno oddati podpisan obrazec PONUDBA1, podpisan obrazec Specifikacija zahtev naročnika in Seznam referenc.

Odgovor: Da.

Ali je potrebno oddati karkoli drugega?

·         Ali se je potrebno strinjati s pogodbo št. POV24-019 (tega iz naše strani ne bomo mogli sprejeti in v tem primeru ne moremo oddati ponudbe)? Odgovor: Ne. Dodatno pojasnilo pri odgovoru pod tč. 1.

·         Ali je dovolj, da da pripravimo seznam referenc, ali potrebujete dodatno kontaktne osebe za vsako od referenc? Odgovor: Da, dovolj je le seznam referenc.

·         Ali je potrebno ločeno oddati celotno ponudbo, ki vključuje predstavitev ekipe, ponudnika, drugo? Odgovor: Ponudnik lahko ponudbi, po lastni presoji, priloži tudi druge dokumente, npr. predstavitev ekipe, ni pa to zahtevano s strani naročnika.  

Prav tako dopolnjujemo vsebino Povabila k oddaji ponudbe oziroma predloga pogodbe (kar ne bo predmet pogajanj glede vsebine pogodbe), in sicer bo moral izbrani ponudnik poročilo o izvedenem skrbnem pregledu pripraviti v angleškem jeziku (uradna verzija).

Lep pozdrav,

Nazaj