Izdelava dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevne elektroenergetske objekte na področju Gorenjske

Datum objave: 13. 02. 2024

Šifra: POV24-010
Rok za oddajo: 21. 02. 2024
Izbrani ponudnik: PROPROSTOR, Jan Mazi s.p., Ljubljana

Povabilo.

 

Vprašanja in odgovori;

Vprašanje št.1: Zanima me za kakšne vrste in velikosti nezahtevnih objektov gre?

Odgovor št.1: Gre za vse lokalne (distribucijske) elektroenergetske vode – podzemni vodi napetosti od 1kV do 35 kV.

Vprašanje št.2: Ali je možno dobiti tudi lokacije objektov?

Odgovor št.2: Lokacije še niso znane.

Vprašanje št.3: Ali je potrebno v ponudbo vključiti tudi geodetski posnetek?

Odgovor št.3: Ne.

Vprašanje št.4: Ali je potrebno v ponudb o vključiti tudi geološko poročilo(v primeru, da bo potrebno za pridobitev soglasja DRSV)?

Odgovor št.4: Ne, če je potreben ga zagotovi naročnik.

 

Nazaj