Dobava traktorja in agregata s prikolico

Datum objave: 06. 07. 2020

Šifra: POV20-042
Rok za oddajo: 14. 07. 2020
Izbrani ponudnik: 1. sklop: Ustavljen postopek brez izbire; 2. sklop: TRM elektronika d.o.o.

POPRAVEK 1 - 10. 7. 2020

Naročnik objavlja popravek devetega odstavka Povabila k oddaji ponudbe tako, da se glasi:

Naročnik bo upošteval vse ponudbe, ki bodo prispele do vključno 14. 7. 2020 do 10. ure, na e-naslov: spela.sajovic@elektro-gorenjska.si. Ponudbe, katere bo naročnik prejel po navedenem datumu in uri, bodo vrnjene ponudniku. Odpiranje ponudb ne bo javno.

Povabilo

Nazaj