Dobava rezervnih delov za sistem mikrovalovnih povezav 9500 MPR proizvajalca Nokia

Datum objave: 28. 10. 2019

Šifra: POV19-039
Rok za oddajo: 08. 11. 2019
Izbrani ponudnik: Smart com d.o.o., Ljubljana Črnuče

Rok za oddajo ponudb podaljšujemo do 8. 11. 2019 do 10:00

povabilo

VPRAŠANJE

Spoštovani, 

Na osnovi vašega povabila k oddaji ponudbe Del. Št. JR/EAD z dne 14.10.2019 imamo vprašanje ali je najmanjši možen garancijski rok res 24 mesecev, kakor je navedeno v povabilu, ali je morda to napaka in je garancijski rok 12 mesecev, kolikor je osnoven garancijski rok za to opremo.

ODGOVOR

Naročnik sporoča, da je garancijski rok lahko 12 mesecev.

Nazaj