RAZŠIRITEV 20 kV stikališča v RTP 110/20 kV Bohinj

Datum objave: 11. 06. 2019

Šifra: POV19-023
Rok za oddajo: 18. 06. 2019
Izbrani ponudnik: EMB BIZANT d.o.o., Ljubljana

POPRAVEK 1 - 11. 6. 2019

Naročnik je podaljšal rok za oddajo ponudb do 18. 6. 2019 do 10.

povabilo

Nazaj