Izdelava elaboratov križanja in poteka elektroenergetskih vodov v varovalnem pasu glavnih in regionalnih cest na področju Gorenjske in pridobitev soglasja DRSI

Datum objave: 23. 01. 2019

Šifra: POV19-003
Rok za oddajo: 31. 01. 2019
Izbrani ponudnik: CE DESIGN d. o. o., Kranj

povabilo

Nazaj