Čiščenje apartmajev v Izoli

Datum objave: 08. 10. 2018

Šifra: POV18-044
Rok za oddajo: 17. 10. 2018
Izbrani ponudnik: Zlati onček , Sonja Blaško s. p., Volčja draga

Vprašanja in odgovori - 10. 10. 2018

1. Kako je določen termin čiščenja? če sem prav razumel se vse enote čistijo ob petkih med 9 in 14 uro ali kako?

Odgovor:

Načeloma se vsi apartmaji (8) čistijo ob menjavi gostov v petek med 9 in 13.30 uro, izjemoma posamezen apartma tudi kakšen drug dan v tednu. Večina čiščenje je v poletnih mesecih (junij, julij, avgust, september).

2. Se dobi v naprej terminski plan?

Odgovor:

Čiščenje apartmajev naročamo po e-pošti najmanj 14 pred čiščenjem, izjemoma za najmanj 3 dni vnaprej.

3. Moramo za letovalce tudi priskrbeti sanitarni material ( wc papir, milo, detergent za posodo, kakšno čistilo,.... )?

Odgovor:

Apartmaje čistite z lastnimi čistili in pripomočki (sesalec,…) sanitetni material, wc papir… ne dostavljate.

4. za ponudbeno ceno kako je to mišljeno ( apartma x 120 čiščenj na leto ) za en apartma ali vse ? 

Odgovor:

Ocenili smo, da je letno v Izoli skupaj za vse apartmaje približno 120 čiščenj. Navesti morate ceno za eno čiščenje za en apartma, ter skupna pogodbena vrednost za čiščenje;  cena v EUR (brez DDV) x 120 čiščenj x 2 leti.

5. v ponudbo je zavzeto čiščenje ob izmenjavi, opravljamo tudi generalna čiščenja ki obsegajo še dodatna dela ki niso zavzeta v ponudbi. Zanima me vam lahko še dodatno pripravim ponudbo za generalno čiščenje kapacitet v izoli in vseh ostalih katere imate?

Odgovor:

Lahko nam pripravite tudi ponudbo za generalno čiščenje, vendar ne bo predmet pogodbe.

vabilo

Nazaj