Dobava in montaža dvojnega poda za objekt RTP 110/20 kV Radovljica

Datum objave: 28. 09. 2018

Šifra: POV18-042
Rok za oddajo: 09. 10. 2018
Izbrani ponudnik: Dom-M d.o.o., Mirna Peč

POPRAVEK 1 - 3. 10. 2018

Naročnik objavlja popravljen obrazec ponudbenega predračuna in podaljšuje rok za oddajo ponudb do 9. 10. 2018 do 10.

Ponudbeni predračun - popravek

vabilo

Nazaj