Izdelava elaboratov križanja in poteka elektroenergetskih vodov v varovalnem pasu glavnih in regionalnih cest na področju Gorenjske in pridobitev soglasja DRSI

Datum objave: 21. 03. 2018

Šifra: POV18-019
Rok za oddajo: 27. 03. 2018
Izbrani ponudnik: CE DESIGN d. o. o., Kranj

povabilo

Nazaj